Zoveel mensen, zoveel uitvaartwensen. Wij denken graag met u mee om de wensen van overledenen en nabestaanden mogelijk te maken. Op St. Laurentius is er voldoende ruimte voor een algemeen graf of voor een particulier graf op de locatie van uw keuze. Voorafgaand aan de begrafenis is het mogelijk om een viering te houden in de aula en/of de kapel ‘Heilige Maria der Engelen’. Alles is aanwezig voor een katholieke uitvaartdienst, maar u kunt de plechtigheid ook laten begeleiden door een andere geestelijke, familieleden of vrienden. Er is ruimte voor persoonlijke invulling en (live-)muziek.

Bij het begraven zelf kunt u ervoor kiezen om de kist op het graf te laten staan of om de kist te laten dalen. Op de begraafplaats gebruiken we geen lift, maar gaat het dalen nog traditioneel met touwen. Na afloop kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van onze condoleanceruimte. In principe is alles mogelijk, van cake tot high tea, van broodjes ham en kaas tot luxe borrelgarnituur.

Meteen na de begrafenis plaatsen we een kruis met naambordje op het graf, dat maximaal zes maanden blijft staan. Dat geeft u de tijd om te beslissen over een permanent grafmonument. Er is grote vrijheid in grafmonumenten. U kunt uw grafmonument een eigen identiteit meegeven in vorm en materiaal. R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius staat open voor bijzondere grafmonumenten. Ook een eigen grafkapel of mausoleum behoort tot de mogelijkheden.

Algemene graven

In een algemeen graf worden in volgorde van overlijden twee onbekenden boven elkaar begraven. Wij bepalen de plek. Op een algemeen graf kan een gedenktegel van 50 cm breed, 50 cm hoog en 5 cm dik worden geplaatst, liggend of op een roefje. De gedenktegel van degene die als eerste in het graf ligt wordt achteraan geplaatst en de gedenktegel van degene die als tweede wordt begraven vooraan. Het graf wordt door de begraafplaats omkaderd met een stalen frame van 80 bij 80 cm waarbinnen de gedenktegel en beplanting moet staan. Voor het plaatsen van de gedenktegel op het graf is en vergunning nodig. Meest wordt de aanvraag hiervoor door de steenhouwer gedaan. Na 10 jaar wordt het graf geruimd en wordt de overledene herbegraven in een verzamelgraf, dat niet voor publiek toegankelijk is.

Particulieren graven

St. Laurentius kent vele soorten particuliere graven, van zandgraven voor één overledene tot bovengrondse arcadegraven, waarin vijf overledenen kunnen worden bijgezet.

Particuliere graven worden ook wel familiegraven genoemd. Het zijn graven die de rechthebbende voor een afgesproken bepaalde tijd huurt. De rechthebbende beslist wie er in het graf begraven wordt, welk monument er op het graf komt en over de grafrechten.

In een particulier graf is ruimte voor eenzelfde aantal asbussen als kisten. In een graf van twee lagen kunnen dus én twee kisten én twee asbussen worden bijgezet. De asbus kan behalve in het graf ook in een sierurn op het graf worden geplaatst.

Wij geven particuliere graven uit voor 10, 20 of 30 jaar. Na deze eerste uitgiftetermijn kan het grafrecht keer op keer met periodes van 5, 10 of 20 jaar worden verlengd. Voor particuliere graven geldt een verplichte bijdrage aan het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Daarnaast blijft u zelf verantwoordelijk voor uw graf inclusief de bedekking.

Zandgraven

De zandgraven liggen verspreid over het park. U kunt zelf een eigen plek uitzoeken. Onder een boom of juist niet, langs de muur of aan een pad, in de buurt van de kapel of met zicht op de arcade, de keuze is aan u. Nadat u zich eerst zelf heeft georiënteerd, lopen onze medewerkers in alle rust met u mee om de mogelijkheden met u te bespreken.

Er zijn zandgraven voor één of voor twee overledenen. Er worden niet meer dan twee overledenen boven elkaar begraven. Daarnaast zijn er voldoende dubbele plekken, waardoor het mogelijk is ook naast elkaar te worden begraven (1 x 1 overledene of 2 x 2 overledenen).

Keldergraven

Rondom de kapel zijn bovengrondse keldergraven gesitueerd, waarin maximaal vier overledenen kunnen worden bijgezet. Op de meeste kelders rusten oude rechten, maar eens in de zoveel tijd komt er een kelder vrij. Op ons kantoor geven wij u graag meer informatie hierover.

Arcadegraven

De arcade met bovengrondse grafkelders dateert uit de bouwtijd van de begraafplaats (1867). In het eerste ontwerp van de begraafplaats was het gehele terrein omgeven door een overdekte arcade. Uiteindelijk werd niet rondom, maar slecht aan één zijde een prestigieuze arcade gebouwd in neo-romaanse stijl. Begraven in de arcade was meteen al zo gewild, dat er enkele decennia later nog eens veertien kelders werden bijgebouwd. In de loop der jaren raakte de arcade in verval. Dat dit bijzondere bouwwerk nu weer de blikvanger van de begraafplaats is, is te danken aan een grondige restauratie, die meer dan een jaar duurde (2007-2008).

Sinds de restauratie is het weer mogelijk in de arcade bij te zetten. Een enkel arcadegraf biedt plaats aan 5 overledenen. Een dubbel graf aan 11 overledenen. Bij een bijzetting in de arcade wordt de grafkelder afgedekt met een zwart kleed. De kist zakt tot ongeveer 1,5 meter en rust dan op speciale draagstangen. Na de begrafenis plaatsen de medewerkers van de begraafplaats de kist op de juiste diepte. Ook bijzetting van asbussen is mogelijk in een arcadegraf. Dit kan via een kleine opening en het is dus niet nodig om de grote zerk te lichten. Daarnaast is het mogelijk een monument tegen de achterwant te plaatsen.

Een arcadegraf is anders dan andere graven. De liggende zerk geeft toegang tot de kelder. Als je op de arcade loopt, loop je dus over de graven heen, net zoals in oude kerken. De liggende zerk kan voorzien worden van namen en teksten. Daarnaast is er de mogelijkheid een eigen monument te plaatsen tegen de achterwand.

Kinderhofje

St. Laurentius heeft een apart kinderhofje dat in 2010 opnieuw is ingericht. Er zijn zowel algemene als particuliere kindergraven voor kinderen tot 12 jaar. Alle grafjes zijn omkaderd door buxushaagjes, zodat iedereen een eigen plekje heeft.

De asbus of urn van een kind kan worden bijgezet in een nis in een van de drie groene torentjes met vogelhuisjes. De nisjes zijn afgesloten met een deurtje van glas of met een plaat van natuursteen. De gebruiker van de nis met een deurtje heeft een eigen sleutel en kan zelf voorwerpen in de nis plaatsen, zoals een knuffel, een tekening of een vaasje met bloemen. In de torentjes met vogelhuisjes kunnen vogeltjes een nestje bouwen als symbool voor het leven dat doorgaat.

Algemene kindergraven

In een algemeen kindergraf wordt één overleden kindje begraven. bepaalt de plek. Op een algemeen graf kan een gedenktegel van 40 x 40 cm  worden geplaatst, liggend of op een roefje. Na tien jaar kan het graf door ons worden geruimd en wordt het stoffelijk overschot begraven in het kinderverzamelgraf. Ook kan men kiezen voor herbegrafenis in een particulier kindergraf. Bij het kinderverzamelgraf staat een herdenkingswand, waarop de naam van het kindje vermeld kan worden.

Er zijn twee verschillende tarieven te weten voor kinderen jonger dan 1 jaar en voor kinderen van 1 tot en met 11 jaar. In het tarief zijn begrepen de begraafkosten en het gebruik van het graf voor 10 jaar en 1 uur gebruik van de accommodatie met nabestaanden. Voor een algemeen graf betaalt u geen ophefkosten. Voor het plaatsen van een gedenktegel op het graf is een vergunning nodig. Meestal wordt dit geregeld door de steenhouwer, waar u de tegel bestelt.

Particuliere kindergraven

In een particulier graf kan 1 kind begraven worden. Zij worden uitgegeven voor 10-, 20-  of 30 jaar. Na deze eerste uitgiftetermijn kan het grafrecht keer op keer met periodes van 5, 10 of 20 jaar worden verlengd. Voor particuliere kindergraven geldt een verplichte bijdrage aan het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Op een particulier kindergraf kunt u een monument plaatsen van maximaal 160 x 70 x 60 cm. (lengte x breedte x hoogte). Hiervoor is een vergunning nodig. Meestal wordt dit geregeld door de steenhouwer, waar u het monument bestelt.

Als u kiest voor een particulier graf, dan dient u dus rekening te houden met de kosten voor grafrecht en onderhoud. Daarnaast zijn er begraafkosten en kosten voor vergunning gedenkteken. Er zijn twee verschillende tarieven te weten voor kinderen jonger dan 1 jaar en voor kinderen van 1 tot en met 11 jaar.

Algemene graven

In een algemeen graf worden twee overledenen begraven. Er kunnen dus twee gedenktekens op het graf worden geplaatst van 50 x 50 x 5 cm. Rondom is er 15 cm. ruimte voor bloempotten, steekvazen, e.d. Indien de overledene is begraven op laag één, dus als eerste en onderste in het graf, kan gebruik worden gemaakt van het bovenste gedeelte van het grafvak. Indien de overledene is begraven op laag twee, dus als tweede en bovenste in het graf, is het onderste gedeelte (aan het pad) beschikbaar.

Omkadering van de plek door niet-organisch materiaal is niet toegestaan. Op het graf mag geen marmerslag, split, grind of anderszins worden gestrooid. Beplanting is alleen toegestaan in ingegraven bloempotten en/of bloemenvazen. Planten/struiken in de volle grond zijn niet toegestaan.

Voor algemene kindergraven geldt de afmeting van 40 x 40 cm.

Particuliere graven

Op particuliere graven kan in de meeste gevallen een monument van maximaal 180 x 80 x 100 cm (lengte x breedte x hoogte) worden geplaatst. Voor particuliere kindergraven gelden afwijkende maten. Onze medewerkers op kantoor kunnen u hierover informeren.

De vergunningaanvraag wordt meestal geregeld via de steenhouwer waar u uw monument bestelt, maar ook particulieren kunnen een eigen aanvraag indienen. U dient dan de aanvraag met tekening en de afmetingen van het monument aan ons te overleggen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u van ons de factuur. De factuur is tevens de vergunning. Het monument mag worden geplaatst zodra de factuur betaald is. Wij verzoeken u dan contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak voor de plaatsing.

Reserveren

Steeds meer mensen regelen bij leven hun eigen uitvaart. Bij ons is het mogelijk een particulier graf te reserveren. Wij houden de door u gekozen locatie 10 jaar vrij. Als er binnen deze periode nog geen bijzetting heeft plaatsgevonden, kunt u opnieuw voor 10 jaar reserveren. Bij de eerste bijzetting vervalt de reservering en gelden de regels en tarieven voor een particulier graf.

Grafmomumenten

Op grafstenen staan veelal namen met een geboorte- en sterfdatum. Soms is er een tekst, die iets zegt over de overledene en hoe hij of zij door de nabestaanden herinnerd wordt. Ook de vorm en de materiaalkeuze kan betekenis hebben. Een monument met twee harten bij een echtpaar, een ovale ‘lens’van glas op het graf van een opticien, een grafkapel op de laatste rustplaats van snoepkoning Jamin of een sobere tegel van natuursteen met alleen een voornaam.

Bij ons krijgt u alle ruimte voor het plaatsen van een individueel grafmonument. Zelfs een grafkapel of mausoleum behoort tot de mogelijkheden. Dit kan een monument zijn boven het eigenlijke graf, maar ook een gebouwtje, waarin de overledenen daadwerkelijk bovengronds worden bijgezet.