Sinds september 2013 heeft begraafplaats St. Laurentius een crematorium. Asbussen of sierurnen kunnen worden bijgezet in de urnentuin of het columbarium. Ook kan de as worden verstrooid op een van onze strooivelden of bij het speciaal hiervoor opgezette monument. In elk particulier graf is er naast één of twee kisten altijd plaats voor bijzetting van eenzelfde aantal urnen, zowel in als op het graf.

De asbus kan rechtstreeks van het crematorium naar de plaats waar de uitstrooiing op onze begraafplaats zal plaatsvinden. De asbus kan zowel in onze Kapel als in de ontvangstruimte van de aula worden geplaatst. Eén van onze medewerkers zal voorgaan naar de plaats van bijzetting of verstrooiing. Uiteraard is er alle ruimte voor eigen inbreng van de nabestaanden. Ook kunt u voorafgaande aan de bijzetting een herinneringsdienst organiseren in onze kapel of aula en kunnen wij catering verzorgen in de condoleanceruimte.

Strooivelden

Op onze begraafplaats bevinden zich twee strooivelden. In onze urnentuin is een intiem strooiveld omgeven door een buxushaag. U kunt ervoor kiezen de as zelf te verstrooien of om dit te laten doen door onze medewerkers, al dan niet in uw aanwezigheid. Daarnaast hebben wij een grasveld om as op te verstrooien. U mag uiteraard kiezen waar u de as wilt verstrooien.

Urnentuin

Onze urnentuin is een rustgevende plek. Hierin liggen particuliere familie-urnengraven voor twee asbussen. De asbussen kunnen in het zand of in een keldertje worden begraven. De tuin leent zich er ook uitstekend voor om de as bovengronds in een sierurn te bewaren.

Midden in de tuin, onder de boom, staat een gietijzeren stoel, die uitnodigt even te gaan zitten. Het is het enige overgebleven exemplaar van een serie, gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Mathieu Ficheroux (1926-2003). Zijn weduwe koos deze beschutte plek voor dit nu unieke kunstwerk.

Columbarium

In deze ‘urnenmuur’ kunt u voor vijf jaar een nis huren waarin maximaal twee asbussen kunnen worden bijgezet. Na afloop van deze periode kan de huur worden verlengd. Er is op dit moment plek in het columbarium.

Op het veld naast ons crematorium is inmiddels een nieuw columbarium gebouwd. Hierin zijn 18 plaatsen. Daarnaast zijn er 4 urnenterpen gemaakt. U kunt de urn van uw dierbare op één van deze stijlvolle plaatsen (laten) bijzetten. Voor dit columbarium en de urnennissen in de terpen bestaat de mogelijkheid om te kiezen uit een viertal afsluitplaten. Op kantoor kunt u de informatie ontvangen waar u deze platen kunt bestellen.

Algemeen urnengraf

Wij bieden de mogelijkheid om een asbus in een algemeen urnengraf bij te zetten. De algemene urnengraven liggen voor het columbarium, maar ook verspreid over de begraafplaats en met name onder grote bomen. In een algemeen urnengraf worden in volgorde van bijzetting twee onbekenden bij elkaar begraven. Wij bepalen de plek. Op een algemeen urnengraf kan een gedenktegel van 40 x 40 cm. worden geplaatst, liggend of op een roefje. Na tien jaar wordt het graf geruimd en de as verstrooid.