Wat mooi was het dat zovelen onze begraafplaats tijdens de diensten van Allerheiligen en Allerzielen hebben bezocht. Het was goed om met elkaar tijdens gebed in de Kapel maar ook in de Herdenkingsbijeenkomst in de aula  stil te staan bij alle dierbaren die zijn overledenen.

Heel bijzonder dat we hierbij diegenen, die het afgelopen jaar bij ons zijn begraven of gecremeerd, de hele dag hebben genoemd en op een scherm voorbij lieten komen in de Kapel Maria der Engelen. In alle rust en met eigen gedachten heeft men hier naar kunnen kijken en luisteren.

Zo hebben we stil gestaan bij de ruim 900 dierbaren, die elk op hun eigen manier met ons verbonden waren. De één stierf veel te jong de ander nam afscheid na een mooi leven en was klaar om op reis te gaan. Vandaag durven wij hier met z’n allen te zeggen dat wij blij waren dat ze in ons leven waren. Dat we met ze hebben gelachen en gehuild. Daarom zitten we hier naast het soms nog onverwerkt verdriet toch uit dankbaarheid. Dankbaar dat we ze in ons midden mochten hebben dat we ze hebben gekend.  

Open Rotterdam heeft een mooie impressie gemaakt van mensen over de reden waarom en de wijze waarop zij op Allerzielen gedenken.

Met vriendelijke groet,

Theo van Werkhoven
Directeur Begraafplaats St. Laurentius