Onlangs zijn de monumenten voor de zes oorlogsslachtoffers op het ereveld ingezegend door voorganger Diaken Franck Baggen. Op zaterdag 2 oktober, de dag van het feest van de Heilige Engelbewaarders, was er op de begraafplaats een speciale bijeenkomst voor de nabestaanden. Aan de inzegening ging een viering in de Kapel Maria der Engelen vooraf. Namens St. Laurentius sprak directeur Theo van Werkhoven.

In augustus vorig jaar werden de oorlogsslachtoffers al op passende wijze herdacht. Tijdens de bijzondere ceremonie werd ook het oorlogsmonument ‘De wereld in brand’ onthult. Daarnaast spraken onder andere locoburgemeester Wijbenga (gemeentebestuur), de heer mr. P.H. Donner (Oorlogsgravenstichting) en Z.H.E. mgr. J.H.J. van den Hende (bisschop van Rotterdam) over het belang van herdenken.

In Nederland zijn 180.000 mensen door de Oorlogsgravenstichting geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië en tijdens recente vredesmissies. De zes slachtoffers op St. Laurentius zijn Dhr. A.J. Hirschman (10-5-1940),  Dhr. L.J. Fleghaar (10-9-1944), Dhr. J.J.M. van der Loo (22-9-1944),  Dhr. P.J.M. Jungerhans (19-2-1945), Dhr P.H. Magré (20-2-1945) en Dhr. A.J. Worsteling (3-4-1945).