Het afgelopen jaar heeft u afscheid moeten nemen van een dierbare. Dit afscheid heeft in vele gevallen, door alle maatregelen rondom COVID-19, niet op de wijze plaatsgevonden die u en andere dierbaren voor ogen hadden. Enerzijds verdrietig omdat niet iedereen die u daarbij aanwezig wilde hebben mochten komen, anderzijds bracht het geringe aantal deelnemers aan het afscheid een stuk intimiteit. Door iedereen is dit weer anders ervaren.

Op 1 november wordt tijdens de Allerheiligenviering alle heiligen herdacht. Op 2 november gedenken wij alle dierbaren die op onze begraafplaats zijn begraven of gecremeerd, in het bijzonder hen die het afgelopen jaar zijn overleden.

Dit jaar willen we dat ook doen. We willen met u stilstaan bij uw verlies en herdenken hen die u heeft moeten afstaan. We willen dit doen door de namen van de overledenen zowel op 1 als op 2 november de gehele dag op een scherm in onze kapel te tonen en te laten horen.  U bent van harte welkom om op 1 van deze dagen aanwezig te zijn en de Kapel Maria der Engelen te bezoeken om voor u zelf stil te staan bij uw gemis. Gelukkig mogen er inmiddels weer 80 mensen, zittend, in de kapel aanwezig zijn. Om 19.00 uur zal op beide dagen een gebedsviering zijn in onze Kapel Maria der Engelen. Daarnaast is er op 2 november een herdenkingsdienst in onze aula. Voor deze dienst en bijeenkomst dient u zich vooraf in te schrijven. 

Klik hier om in te schrijven

Er is na afloop van de gebedsvieringen op 1 en 2 november weer gelegenheid om het graf, de terp of de columbariumnis van uw dierbare te laten zegenen. Dit zullen we doen door middel van een tijdschema waarbij u op het moment dat is afgesproken bij het graf van uw dierbare aanwezig bent en de geestelijke bij u langs zult komen. Ook voor het zegenen van de graven kunt u zich via bovenstaande website aanmelden.

Het is een mooi gebruik dat met Allerheiligen en Allerzielen chrysantenplanten worden geplaatst op de graven of bij de herdenkingsplekken. Wij hebben weer mooie grote chrysantenplanten ingekocht welke u voor € 4,75 kunt aanschaffen. U kan deze vanaf 29 oktober aanschaffen bij het kantoor.