Op 17 mei jongstleden is de plebaan van de Kathedraal Laurentius en Elisabeth en voorzitter van het bestuur van de R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius

de hoogeerwaarde heer Christoffel Nicolaas Bergs

voorzien van het Heilig Sacrament der zieken overleden.

Na zijn toewijding als kapelaan, pastoor en moderator in diverse parochies en deken van het dekenaat Delft en Westland wat later het dekenaat Delflanden en vervolgens het dekenaat Rotterdam (samenvoeging dekenaten Delflanden en Rijnmond) werd hij in augustus 2002 benoemd tot plebaan van de Kathedraal en daarmee ook bestuurslid van de R.K. Begraafplaats
St. Laurentius. In zijn rol als voorzitter van dit bestuur heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan
de ontwikkeling en uitbreiding van wat nu de R.K. Begraafplaats & Crematorium St. Laurentius is.
Hij was zeer betrokken bij alle activiteiten en was in hoge mate gewaardeerd als voorganger bij uitvaarten. Zijn persoonlijke belangstelling voor de medewerkers typeerde hem als herder.

Met grote dankbaarheid en respect blijven wij aan hem denken als een innemende persoonlijkheid, een gewaardeerd bestuurder en een diepgelovig mens.

God geve hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem, dat hij moge ruste in vrede.