St. Laurentius is begonnen met het herbegraven van de zes oorlogsslachtoffers. Eerder werd in nauw overleg met de Oorlogsgravenstichting en de nabestaanden besloten de slachtoffers onder te brengen op een daarvoor speciaal ingericht herdenkingsveldje. In de komende weken zal St. Laurentius aandacht besteden aan de (verhalen van de) zes slachtoffers die door uiteenlopende oorzaken zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In augustus vorig jaar werden de oorlogsslachtoffers al op passende wijze herdacht. Tijdens de bijzondere ceremonie werd ook het oorlogsmonument ‘De wereld in brand’ onthult. Daarnaast spraken onder andere locoburgemeester Wijbenga (gemeentebestuur), de heer mr. P.H. Donner (Oorlogsgravenstichting) en Z.H.E. mgr. J.H.J. van den Hende (bisschop van Rotterdam) over het belang van herdenken.

De oorlogsslachtoffers krijgen plaats op het herdenkingsveldje vlakbij de entree. Ieder paaltje rondom het monument staat voor een slachtoffer. De zes slachtoffers betreffen  Dhr. A.J. Hirschman (10-5-1940),  Dhr. L.J. Fleghaar (10-9-1944), Dhr. J.J.M. van der Loo (22-9-1944),  Dhr. P.J.M. Jungerhans (19-2-1945), Dhr P.H. Magré (20-2-1945) en Dhr. A.J. Worsteling (3-4-1945). Bezoekers ondervinden dankzij omringende schermen minimale hinder van de opgravingen.