Op Goede Vrijdag, is het op R.K. Begraafplaats & Crematorium St. Laurentius al een aantal jaren gebruikelijk dat we een bijzondere Kruisweg over de begraafplaats lopen.

Op Goede Vrijdag herdenken wij het moment dat Jezus stierf. De laatste uren voor zijn dood worden verbeeld in de kruiswegstaties. In de Kruisweg van Christus kan ieder de spiegel zien van zijn eigen leven of dat van een dierbare overledene, met vallen en opstaan, met momenten van verlies en verdriet.

Verdeeld over de begraafplaats, staan veertien kruiswegstaties opgesteld. Deze kruiswegstaties zijn geschonken door de Bernadetteparochie en afkomstig uit de Kerk Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende bijstand in Overschie. De staties zijn permanent op onze begraafplaats opgesteld.

Graag hadden we samen te midden van onze dierbare overledenen een processie gelopen en gebeden in het Portugees, Engels, Afrikaans, Surinaams en Nederlands. Helaas is dat door Covid-19 ook dit jaar nog niet mogelijk. Toch vonden we het belangrijk om deze bijzondere Kruisweg digitaal door te laten gaan. Op Goede Vrijdag kunt u dan ook om 17.00 uur thuis deze Kruisweg volgen via onze website:

www.begraafplaatslaurentius.nl/goedevrijdag

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om hem te volgen; de kruisweg zal nog 24 uur online blijven.

Wij verzochten u andere jaren om een kruisje, waar u een speciale binding mee heeft, mee te nemen naar onze begraafplaats. Misschien is het mooi om dat Kruisje nu bij u te hebben tijdens de uitzending om daarmee toch verbonden te zijn met deze plaats.

We denken aan het kruis dat:
– op de baar van uw geliefde heeft gelegen;
– u heeft ontvangen, toen uw huis werd ingezegend;
–  u herinnert aan uw eerste communie.

Ongetwijfeld is aan ieder kruis een verhaal verbonden. Tijdens de Kruisweg dragen we een groot kruis met ons mee om daarmee al uw kruizen te vertegenwoordigen. Zo verbinden we het Kruis dat ons herinnert aan Jezus’ leven, sterven en verrijzenis, met ons eigen leven, met het sterven van onze dierbaren en met ons geloof in de Verrijzenis.

Wij hopen dat wij u volgend jaar met Goede Vrijdag weer op onze begraafplaats mogen begroeten. Wij wensen u een mooie Kruiswegviering toe en een Zalig Pasen.

Met hartelijke groet,

R.K. Begraafplaats & Crematorium St. Laurentius

Theo van Werkhoven
Directeur