Zorg aan nabestaanden die het in deze omstandigheden extra moeilijk hebben

“We zijn dankbaar dat u vandaag hier bij ons op bezoek komt en uw steunt betuigt.” Met deze woorden verwelkomde directeur Theo van Werkhoven van de R.K. Begraafplaats St. Laurentius bisschop Van den Hende op dinsdag 28 april. De bisschop bracht op deze dag een bezoek aan de begraafplaats in Rotterdamse wijk Crooswijk.

De bisschop wilde graag de begraafplaats bezoeken om de mensen die er werkzaam zijn in deze tijd van het coronavirus te bemoedigen en tevens te bidden voor hen die in de afgelopen weken gestorven zijn. Van den Hende: “Er zijn door het coronavirus veel meer uitvaarten dan normaal. U heeft daarbij als medewerkers te maken met de richtlijnen van het RIVM. Dat vraagt extra tact en flexibiliteit bij de zorg die u verleent aan de nabestaanden die het in deze omstandigheden extra moeilijk hebben. Er staat veel druk op uw werk hier op de begraafplaats. Dat is dagelijks merkbaar voor u.”

De directeur legt uit dat er in de maand april 30 begrafenissen waren en 100 crematies. Daarom waren er ook ’s avonds uitvaarten voorzien. “Het is anders afscheid nemen dan normaal. Vanwege de richtlijnen mogen er maximaal dertig personen bij de uitvaart zijn. Dat is inclusief de pastorale beroepskracht, onze medewerkers en de uitvaartondernemer.” Hij onderstreept hoe pijnlijk dit is voor families die gewend zijn om met de hele gemeenschap afscheid te nemen van hun geliefde. Ook voor de medewerkers van de begraafplaats is dat zwaar. “Zij willen de mensen het liefst het afscheid geven, zoals die dat gewend zijn en wensen. Soms geven mensen gelukkig ook aan dat de uitvaart in een klein gezelschap uiteindelijk voor een waardig en intiem afscheid heeft gezorgd.” Ondertussen biedt de begraafplaats de mogelijkheid aan de mensen om ook via een livestream mee te kijken en op die manier betrokken te zijn bij de uitvaart.

Bisschop Van den Hende zegt: “Ik waardeer de zorgvuldige inzet van u en uw medewerkers op deze begraafplaats die is genoemd naar de patroonheilige van ons bisdom en van de stad Rotterdam, de heilige diaken Laurentius. Mijn gedachten gaan ook uit naar de andere begraafplaatsen in ons bisdom waar de overledenen met eerbied worden ontvangen. Wanneer een mens sterft, dan is een waardige uitvaart op zijn plaats, want iedere mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, en een menselijke persoon is niet los te zien van zijn of haar lichaam. Vanouds geldt in onze Kerk het begraven van de doden als een werk van barmhartigheid.”

De bisschop is dankbaar dat hij vandaag een bezoek kan brengen aan de begraafplaats: “We hebben te maken met een virus dat dood en verderf zaait. Het aantal uitvaarten is uitzonderlijk groot, met alle verdriet en verslagenheid die daarbij horen. Tegelijkertijd mogen we ons laten troosten en bemoedigen door de blijde boodschap van Pasen, en worden we uitgenodigd om onze overledenen in gebed toe te vertrouwen aan Christus, de verrezen Heer. In dit licht dient een begraafplaats niet alleen als rustplaats voor onze gestorvenen, maar mag deze plek ook onze hoop op de verrijzenis versterken, in het perspectief van het eeuwig leven. Al deze graven, al deze kleine en grote monumenten, verwijzen naar concrete mensen die gestorvenen zijn en die door God bij name worden gekend en bemind. In vertrouwen op Gods liefde bidden wij voor alle overledenen, in het bijzonder voor hen die nu zijn overleden door corona.”

Daarna bidt de bisschop bij het graf van de vorig jaar overleden plebaan van de kathedraal, Chris Bergs, voor alle overledenen op de begraafplaats en hun families. In het bijzonder bidt de bisschop voor de mensen die overleden zijn door het coronavirus het kerkelijk getijdengebed voor de overledenen (middaggebed): “God heeft de dood niet gemaakt en Hij vindt geen vreugde in de ondergang van hen die leven. Hij toch heeft alles geschapen om te leven: de gerechtigheid is onsterfelijk” (Wijsheid 1, 13-14a.15).

Tot slot zegent de bisschop met een groot kruisteken het graf van plebaan Chris Bergs en alle overleden van de afgelopen weken: “Dat zij mogen rusten in vrede. Amen.”