Allerzielen en Allerheiligen vindt ook dit jaar plaats bij St. Laurentius, zij het in een flink aangepaste vorm. We willen ook in deze bijzondere tijden met u stilstaan bij uw verlies en herdenken hen die u heeft moeten afstaan. Tijdens de gedenkdagen zullen de coronaprotocollen strikt worden nageleefd.

Op 1 november worden tijdens Allerheiligenviering alle heiligen herdacht. Op 2 november gedenken wij alle dierbaren die op onze begraafplaats zijn begraven of gecremeerd, in het bijzonder hen die het afgelopen jaar zijn overleden. De namen van de overledenen zullen tijdens beide dagen op een scherm in onze kapel worden getoond.

Daarnaast zijn er een aantal gebedsvieringen en herdenkingsbijeenkomsten in de aula. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Mail dan naar info@begraafplaatslaurentius.nl en vermeld uw naam en gewenste datum/tijdstip. U kunt ook bellen naar de receptie op 010-4136308.

Er is na afloop van de gebedsvieringen weer gelegenheid om het graf, de terp of de columbarium nis van uw dierbare te laten zegenen. Dit zullen we doen door middel van een tijdschema waarbij u op het moment dat is afgesproken bij het graf van uw dierbare aanwezig bent en de geestelijke bij u langs zult komen.

Het tijdschema voor deze dagen is als volgt:

Zondag 1 november Allerheiligen:

12.00 uur-12.30 uur Gebedsviering Pastoor Theo Blokland

12.30 uur-13.30 uur Zegenen graven Pastoor Theo Blokland

13.30 uur-14.15 uur Herdenkingsbijeenkomst Directeur Theo van Werkhoven

15.00 uur-15.30 uur Gebedsviering Pastoor Theo Blokland

15.30 uur-16.30 uur Zegenen graven Pastoor Theo Blokland

Maandag 2 november Allerzielen:

12.00 uur-12.30 uur Gebedsviering Diaken Franck Baggen/Diaken Ed Doe

12.30 uur-13.30 uur Zegenen graven Diaken Franck Baggen/ Diaken Ed Doe

13.30 uur-14.15 uur Herdenkingsbijeenkomst Directeur Theo van Werkhoven

15.00 uur-15.30 uur Gebedsviering Diaken Franck Baggen/Diaken Ed Doe

15.30 uur-16.30 uur Zegenen graven Diaken Franck Baggen/Diaken Ed Doe

Het is een mooi gebruik dat met Allerheiligen en Allerzielen chrysantenplanten worden geplaatst op de graven of bij de herdenkingsplekken. Wij hebben weer mooie grote chrysantenplanten ingekocht welke u voor € 4,75 kunt aanschaffen. U kunt ze reserveren op het kantoor via het eerder genoemde telefoonnummer. Ophalen kan vanaf vrijdag 30 oktober.