St. Laurentius nu

Een moderne begraafplaats midden in de stad - Historie

R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius is sinds een aantal jaren aangewezen als Gemeentelijk Monument. Het terrein ligt midden in de stad, centraal in de wijk Nieuw Crooswijk. In 2007 heeft minister Vogelaar 40 wijken aangewezen die specifieke aandacht behoeven. De kwaliteit van deze zogenaamde ‘Ministerie-van-Wonen,-Wijken-en-Integratie’-wijken moet zodanig worden verbeterd, dat mensen er weer met plezier willen wonen. Crooswijk is een van die ‘Ministerie-van-Wonen,-Wijken-en-Integratie’-wijken. Al voor 2007 was een ingrijpende herstructurering van Nieuw Crooswijk in gang gezet. De insteek is om meer mensen uit hogere inkomenscategorieën aan te trekken en om sociaal mobiele bewoners binnen de wijk de mogelijkheid te bieden om een betere c.q. duurdere woning te betrekken. Over een aantal jaren zullen ook de wijken aan de andere kant van de Nieuwe Crooswijkseweg aan de beurt komen voor renovatie. Temidden van deze woonwijken waar de komende jaren veel gesloopt en gebouwd zal worden is R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius een groene oase, een plek van rust en spiritualiteit.

R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius organiseert jaarlijks veel activiteiten, die voor iedereen toegankelijk zijn. Elk jaar is er:

  • Allerzielenbijeenkomst;
  • Kruisweg op Goede Vrijdag;
  • Kerstlichtjesavond

Bij de activiteiten wordt rekening gehouden met de specifieke bevolkingsgroepen, die hun overledenen op begraven, zoals Kaapverdianen, Surinamers en in toenemende mate Oost-Europeanen. Ook zijn er contacten met het Zadkine College. Al vele MBO-leerlingen bezochten de begraafplaats in het kader van diverse projecten.

Begraafplaats heeft een heel eigen plek veroverd in de buurt en in de stad. Niet alleen nabestaanden maar ook anderen weten de weg te vinden naar voor spirituele en culturele activiteiten of ‘zomaar’, voor een wandeling over het terrein op zoek naar rust en bezinning. Gaandeweg is een begraafplaats geworden niet alleen voor katholieken, maar voor allen die er troost vinden.

Deelnemers aan de Passie-meditatie op Goede Vrijdag.