Priesterhof en laatste rustplaats voor religieuzen

Historie

Op de begraafplaats bevindt zich een cirkelvormig hof bestemd voor overleden priesters. Hier liggen de graven van pastoors van Rotterdamse parochies en paters van ordes, die in Rotterdam actief waren. In het priesterhof lag ook het graf voor de Rotterdamse bisschoppen, waarin in 1983 Mgr. M.A. Jansen, de eerste bisschop van Rotterdam, begraven werd. Na het gereedkomen van de restauratie van de arcade is een van de arcadegraven tot bisschopsgraf bestemd. Het stoffelijk overschot van Mgr. Jansen is in 2009 in dit graf herbegraven. Op dit graf is een monument geplaatst dat gemaakt is door frater Leo Disch. Hij is als beeldhouwer verbonden aan de Steenhouwerij ‘De Vier Gekroonden’ van de Abdij St. Benedictusberg in Lemiers.

Op R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius vonden in de loop der jaren ook veel zusters een laatste rustplaats. De congregaties kozen er bewust voor hun religieuzen te begraven te midden van de mensen waarvoor ze gewerkt hadden. Een aantal van de zustergraven is inmiddels opgeheven en de stoffelijke resten zijn herbegraven bij het moederhuis. Op de begraafplaats is een veld ingericht ter nagedachtenis aan alle religieuze zusters die ooit op begraven werden. Op dit veld kregen de staande kruizen van verdwenen zustergraven een nieuwe plek.

Priesterhof
Zustergraven