Arcade

Historie

In het eerste ontwerp voor de begraafplaats was het vijfhoekige terrein rondom omgeven door een overdekte arcade. Uiteindelijk werd slechts aan een van de zijdes een prestigieuze overdekte arcade gebouwd met bovengrondse grafkelders. Deze fraaie arcade was in de loop der jaren in vervallen toestand geraakt. De overkapping en een deel van de muren werden gesloopt. Later was zelfs een ijzeren constructie nodig om ‘de boel’ bij elkaar te houden. In april 2007 werd gestart met de restauratie van de arcade. Belangrijk was om de arcade constructief te consolideren, om verdere verzakkingen te voorkomen en om weer een overkapping aan te brengen tegen inwateren. De restauratie werd uitgevoerd door Architectenbureau Braaksma & Roos uit Den Haag en kon gefinancierd worden door een ISV2-subsidie van de gemeente Rotterdam.

De arcade was met name beschadigd door verticale en horizontale verplaatsingen. De grafkelders uit de aanvangstijd (1869) zijn gemetseld en gefundeerd op houten palen. Deze kelders bleken met 4 mm. per jaar te zakken. De tien jaar later (waarschijnlijk in 1922) aangebouwde kelders van beton bleken goed gefundeerd en niet verzakt. Op de dilatatie tussen de gemetselde en de betonnen kelders was daardoor behoorlijke scheurvorming ontstaan. Ook verticaal was er kromming opgetreden en stond de arcade niet meer recht. Tijdens het restauratieproces werden nieuwe funderingen aangebracht vanuit kelders waarop geen grafrechten meer rustten. De graven die nog in gebruik waren, bleven zodoende onaangeroerd. De nieuwe fundering bestaat uit vier 16 meter lange holle stalen buizen per kelder, gevuld met wapening en beton.

Verder werd de achterwand gedeeltelijk opnieuw opgemetseld en gestukt. De liggende zerken werden versterkt en voorzien van nieuwe hijsogen, zodat ze weer veilig gelicht kunnen worden. Al het natuursteen werd hersteld, waaronder ook de zuilen met gebeeldhouwde kapitelen met funeraire symbolen als doodshoofden, kruizen en vlinders. Als laatste werd de nieuwe houten overkapping geplaatst.

Er is in Nederland een groeiende vraag naar bovengronds begraven en op veel begraafplaatsen zijn zgn. wandgraven gebouwd. is een van de weinige begraafplaatsen in Nederland waar men in een historische 19de-eeuwse bovengrondse grafkelder begraven kan worden. Na het gereedkomen van de arcade hebben al heel wat families een arcadegraf gereserveerd en wordt er weer volop in begraven. Op de arcade ligt ook het graf van de bisschoppen van Rotterdam. Dit graf bevond zich eerst in het priesterhof. Daarin was in 1983 Mgr. M.A. Jansen bijgezet. Zijn stoffelijk overschot werd in 2009 in het arcadegraf herbegraven. Voor het bisschopsgraf is een monument gemaakt door frater Leo Disch, als beeldhouwer verbonden aan de Steenhouwerij ‘De Vier Gekroonden’ van de Abdij St. Benedictusberg in Lemiers. Onderdeel van dit monument is het beeld van de H. Laurentius.

Dance d’Arcade bij de hernieuwde ingebruikname van de arcade na de restauratie in mei 2008.
Foto van R.K. Begraafplaats Crooswijk uit ca. 1869.
De overdekte arcade in oorspronkelijke staat.
Arcade in april 2007, vlak voor de restauratie.
Arcade in 2010, vlak na de restauratie.
Bronzen beeld van de H. Laurentius op het bisschopsgraf.
Arcadekapiteel.