Reserveren

Begraven

Steeds meer mensen regelen bij leven hun eigen uitvaart. Bij ons is het mogelijk een particulier graf te reserveren. Wij houden de door u gekozen locatie 10 jaar vrij. Als er binnen deze periode nog geen bijzetting heeft plaatsgevonden, kunt u opnieuw voor 10 jaar reserveren. Bij de eerste bijzetting vervalt de reservering en gelden de regels en tarieven voor een particulier graf.

Het is ook mogelijk om de totale kosten voor grafrecht en algemeen onderhoud direct bij reservering te voldoen. De bijdrage aan het algemeen onderhoud van de begraafplaats gaat direct in vanaf het moment van reserveren; de grafrechten gaan pas in bij de eerste bijzetting. Tussentijdse tariefverhogingen hebben daarop geen invloed.