Particuliere kindergraven

Kindergraven

Op worden de particuliere kindergraven uitgegeven voor 10, 20 of 30 jaar. Na deze eerste uitgiftetermijn kan het grafrecht keer op keer met periodes van 5, 10 of 20 jaar worden verlengd. Voor particuliere kindergraven geldt een verplichte bijdrage aan het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Op een particulier kindergraf kunt u een monument plaatsen van maximaal 160 x 70 x 60 cm. (lengte x breedte x hoogte). Hiervoor is een vergunning nodig. Meestal wordt dit geregeld door de steenhouwer, waar u het monument bestelt.

Particuliere graven zijn graven waarover de rechthebbende voor een bepaalde periode ‘de baas’ is. De rechthebbende beslist wie er in het graf begraven wordt, welk monument er op het graf komt en over opheffen of verlengen van het grafrecht.

Als u kiest voor een particulier graf, dan dient u dus rekening te houden met de kosten voor grafrecht en onderhoud. Daarnaast zijn er begraafkosten en kosten voor vergunning gedenkteken. Er zijn twee verschillende tarieven voor particuliere graven, nl. voor kinderen tot 2 jaar en voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Kinderhofje met carrouselbank.
Detail carrouselbank met de tekst ‘ik mis je, tot ziens’.