Algemene kindergraven

Kindergraven

In een algemeen kindergraf wordt één overleden kindje begraven. bepaalt de plek. Op een algemeen graf kan een gedenktegel van 40 x 40 cm.(extra spaties) worden geplaatst, liggend of op een roefje. Na tien jaar kan het graf worden geruimd en wordt het stoffelijk overschot herbegraven in het kinderverzamelgraf. Bij het kinderverzamelgraf staat een herdenkingswand, waarop de naam van het kindje vermeld kan worden.

Er zijn twee verschillende tarieven voor algemene graven nl. voor kinderen tot 2 jaar en voor kinderen van 2 tot 12 jaar. In het tarief zijn begrepen de begraafkosten, het gebruik van het graf voor 10 jaar en drie kwartier gebruik van de condoleanceruimte. Op betaalt u voor een algemeen graf geen onderhoudskosten. Voor het plaatsen van een gedenktegel op het graf is een vergunning nodig. Meestal wordt dit geregeld door de steenhouwer, waar u de tegel bestelt.